• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych Powiatu Nowosolskiego

Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych Powiatu Nowosolskiego

 

 

    W roku szkolnym 2015/2016 powstała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych. Istotą funkcjonowania sieci jest wspomaganie działań szkół i placówek oświatowych powiatu nowosolskiego w zakresie doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji, doświadczeń, konsultacje, doskonalenie warsztatu pracy.

  Jedną z form działalności Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Nowosolskiego jest organizowanie wizyt studyjnych w firmach i zakładach lokalnego rynku pracy. Wizyty te umożliwiają poznanie nie tylko środowiska lokalnego rynku pracy ale i struktury zatrudnienia w regionie. Ponadto wspomagają proces poradnictwa zawodowego dla dzieci i młodzieży. Informacje uzyskane od pracodawców są przekazywane przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli uczniom klas szóstych, trzecich gimnazjum oraz maturzystom podczas organizowanych w placówce warsztatów dotyczących wyboru szkoły i zawodu oraz badań preferencji edukacyjno – zawodowych uczniów prowadzonych na terenie ich szkół macierzystych.

Członkowie Sieci Doradztwa Zawodowego biorący udział w spotkaniach mają okazję zdobyć informacje na temat działalności firm, oferowanego zatrudnienia, warunków pracy w danym zakładzie (warunków płacowych i socjalnych oferowanych przez firmę). Tego typu wizyty dodatkowo pogłębiają znajomość technologii i organizacji pracy, dają sposobność zaznajamiania się z nowoczesnym oprogramowaniem    i oprzyrządowaniem oraz pozwalają na bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy. Dostarczają praktycznej wiedzy o zawodach, czynnościach i warunkach ich wykonywania. Powyższe informacje są następnie przekazywane przez doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych (pełniących rolę doradcy zawodowego w szkole) bezpośrednio uczniom. Działania te przyczyniają się również do promowania szkolnictwa zawodowego.

Celem organizowania spotkań w zakładach pracy jest również łamanie stereotypów o nisko płatnej pracy i niekorzystnych dla pracowników umowach oferowanych przez właścicieli firm. Pracodawcy podkreślają, że odpowiednio wynagradzają swoich pracowników za wykonywaną pracę. Poszukują osób zaangażowanych, o wysokiej motywacji do pracy, otwartych na możliwości rozwoju zawodowego, poszerzania kompetencji. Oferują szkolenia i przygotowanie do pracy na danym stanowisku, nawet osobom nie mającym specjalistycznego wykształcenia.

 

Dotychczas spotkania odbyły się w zakładach:

 

 1. Rok szkolny 2015/2016:

 • Zakłady Produkcyjne NORD Napędy w Nowej Soli

 • GEDIA Poland Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • Regionalne Centrum Technologiii Wiedzy Interior Sp. z o. o. w Nowej Soli

 • AB Foods Polska Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • Jadik Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli

 1. Rok szkolny 2016/17

 • BADER Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • OVOPOL Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • Karton Pak SA w Nowej Soli

 • OMNI MODO w Nowej Soli

 • MALPOL w Lubieszowie

 • VOIT Sp. z o.o. w Nowej Soli

 • Alumetal Sp. z o.o. w Nowej Soli

 

W bieżącym roku szkolnym planowane są wizyty w kolejnych zakładach pracy w powiecie nowosolskim.

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.