• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

KADRA

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Soli

         mgr Paweł Zapeński

 

Psycholodzy:

 

 • mgr Dorota Domańska

Dorota Domańska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1988r.). Pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli od 1988r. Ukończyłam dwuletnie Studium w zakresie Terapii Gestalt w Krakowie. Studium Inwestycji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, kurs I stopnia w zakresie terapii EEGBiofeedback w Warszawie. Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Brałam udział w wielu formach doskonalenia zawodowego m.in. w zakresie psychoterapii behawioralnej dzieci, artterapii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami przemocy, pracy z uczniami: słabowidzącymi, słabosłyszącymi, autystycznymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, z zaburzeniami zachowania, uzależnionymi od komputera i internetu, depresyjnymi i samookaleczającym się.

 

 • mgr Ewelina Boniszyn

ukończone:

- studia psychologiczne;

- studia podyplomowe z zakresu socjoterapii;

- studia podyplomowe z zakresu psychologii w zarządzaniu;

- studium reintegracji społecznej.

 

 • mgr Małgorzata Rudnicka

 • mgr Magdalena Sobol

 • mgr Aleksandra Baranowska
 • mgr Lilia Piekarska

 • psycholog, z doświadczeniem w zakresie diagnozowania trudności szkolnych oraz udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży;
 • specjalista do spraw profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • trener Treningu Zastępowania Agresji;
 • instruktor Szkolnej Interwencji Profilaktycznej;
 • realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I i cz. II
 • realizator zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym, interwencyjnym
  i terapeutycznym;
 • ukończyła:
 • Studium Terapii Rodzin;
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Racjonalną Terapię Zachowania st. I i II;
 • Terapię EMDR st.I
 • i inne szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, diagnozy i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 • mgr Marcin Losiak

 •  mgr Monika Łuczak
                                                                                                                                                                

 

 • mgr Monika Bendyk - Wasilewska

Monika Bendyk-Wasilewska – magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i przygotowaniem pedagogicznym, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, nauczyciel kontraktowy. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, realizatorka różnych projektów badawczych z zakresu psychologii, autorka artykułów naukowych, aktywna uczestniczka wielu konferencji.

Zainteresowania w ramach pracy: wspieranie uczniów w odkrywaniu ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz podejmowaniu świadomej decyzji odnośnie planowania własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc osobom jej doświadczającym, stałe doskonalenie własnych umiejętności i poszerzanie wiedzy (m.in. udział w konferencjach, webinarach, szkoleniach, samokształcenie).

Prywatne hobby: granie w gry planszowe z mężem, rodziną i przyjaciółmi, zdobywanie nowych doświadczeń, podróżowanie, oglądanie filmów, czytanie książek.

 

 • mgr Natalia Sługocka

"Czołem!

Ukończyłam studia na kierunku psychologia specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obszar moich zainteresowań zawodowych obejmuje przede wszystkim szeroko pojęte sytuacje trudne czy to związane z kryzysem wewnętrznym, czy tym spowodowanym problematycznymi sytuacjami losowymi. W pracy praktycznej głównie zajmuję się diagnozowaniem oraz opiniowaniem w sprawie najmłodszych i tych nieco starszych uczniów. Natomiast jeśli chodzi o aktywność naukową, w tej dziedzinie mogę między innymi pochwalić się publikacją „Wpływ fałszywych wspomnień na diagnozę psychologiczną".

Innym moim obszarem zainteresować, nieco odległym, jednak niemniej pasjonującym, jest moderowanie oraz zarządzanie procesem grupowym.

Staram się łączyć praktykę zawodową z rozwojem, dlatego oprócz pracy z klientem w bezpośrednim kontakcie, pracuję również na stanowisku asystenta na jednej z uczelni, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne i przygotowuję przyszłych psychologów do pracy w zawodzie.

Mam na imię Natalia i kiedyś postanowiłam zostać psychologiem, teraz zawodowo obieram cele, a prywatnie spełniam marzenia"

Pozdrawiam
Natalia Sługocka

 

 •  mgr Daria Königsberg

W 2020 roku ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przed podjęciem pracy odbyłam praktyki studenckie. Od roku 2015 do 2020 brałam udział w wolontariatach, które polegały na pomocy dzieciom w nauce, motywowanie ich do pracy oraz wspomaganie zaburzonych funkcji poznawczych. Jedną z organizacji, do której należałam była „Akademia Przyszłości”.

Od 2020 roku pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli. Zajmuje się głównie diagnozą i wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym. W 2020/2021 roku brałam udział w webinariach oraz wykładach online, które dotyczyły pomocy dzieciom najmłodszym, rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych oraz diagnozowania autyzmu. Ukończyłam również kurs najnowszej skali do badania inteligencji – Stanforda-Bineta 5. Dodatkowo prowadziłam terapię z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Swoją pracę superwizuję podczas regularnych spotkań z całym zespołem oraz certyfikowanym superwizorem.

 

Pedagodzy:

 

 • mgr Katarzyna Muniak

W poradni pracuję od 2008r. początkowo w dziale administracji, a od 2014r. jako pedagog w dziale szkolnym.

Ukończyłam studia I i II stopnia na Uniwersytecie Zielonogórskim, na kierunku Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego oraz Resocjalizacja. Ponadto wzbogaciłam swój warsztat pracy o studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Zajmuję się diagnozą i terapią uczniów w wieku szkolnym. Jestem realizatorem Szkoły dla Rodziców i Nauczycieli oraz prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów kl. I-III wspierające rozwój emocjonalny i społeczny z cyklu warsztatów „Akademia Mocy”.

Prywatnie jestem spełnioną mamą 5-cio-latka, aktualnie mojego nauczyciela i przewodnika. To dzięki dzieciom możemy wyruszyć w najciekawszą podróż naszego życia.

 

 • mgr Monika Zarówna - Duber

Z wykształcenia pedagog, absolwentka PWSZ w Głogowie, studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz studia magisterskie na kierunku socjoterapia ukończone w WSH w Lesznie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika. Aktualnie jestem studentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku: Pedagogika specjalna, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Posiadam również dyplom terapeuty uzależnień. Swoją wiedzę poszerzyłam o dodatkowe szkolenia zdobywając certyfikaty: uprawnienia diagnostyczne – diagnozowanie dysleksji rozwojowej, uprawnienia diagnostyczne – bateria dyskalkulia, uprawnienia diagnostyczne – bateria 5/6R, uprawnienia diagnostyczne – karty oceny rozwoju psychoruchowego dziecka – KORP, brałam również udział w szkoleniu: „ Diagnoza nozologiczna autyzmu”. Wszelkie moje działania związane z poszerzaniem wiedzy zmierzają do poprawy poziomu moich umiejętności i kompetencji w perspektywie osobistej, społecznej, ale przede wszystkim związanej z moja pracą zawodową.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli zatrudniona jestem od 1 stycznia 2020r. Pracuje na stanowisku pedagoga w dziale wsparcia uczniów w wieku szkolnym. Do moich obowiązków należy między innymi opieka pedagogiczna i wychowawcza nad uczniami, dokonywanie diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz dobraniem odpowiednich form pomocy. Prowadzę również indywidualne terapie pedagogiczne. Udzielam rodzicom porad i instruktaży dotyczących sposobów, metod, form oraz technik pracy z dziećmi, jak również wspieram rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wraz z psychologiem udzielamy wsparcia i instruktażu w formie konsultacji z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi. Prowadzimy również warsztaty z młodzieżą szkół ponadpodstawowych mające na celu integrację uczniów oraz przekazanie im wiedzy z zakresu wpływu izolacji społecznej oraz przedłużającego się stresu na ich funkcjonowanie. Wszelkie rozwiązania problemów dobieram do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości klienta, wykorzystując do tego zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie, ale również jako mamy trójki dzieci na różnych etapach edukacyjnych i rozwojowych. Dużym doświadczeniem zawodowym była dla mnie również praca w Placówce Opiekuńczo wychowawczej na stanowisku wychowawcy grupy.

Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać się z Państwem osobiście.

 

 • mgr Ewelina Łowczyńska

Pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli od 11 lat jako pedagog. Wcześniej w dziale dzieci przedszkolnych i młodszych, a od tego roku szkolnego w dziale opieki nad małym dzieckiem i jego rodziną. Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjalności Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego oraz oligofrenopedagogiem i surdopedagogiem. Jestem certyfikowanym diagnostą z narzędzi diagnostycznych takich, jak Monachijka Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Karty Oceny Poziomu Rozwoju Psychomotorycznego. Ukończyłam różne szkolenia i kursy poszerzające moją wiedzę i praktyczne umiejętności, do których mogę zaliczyć miedzy innymi Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka.

 

 • mgr Justyna Hajdukiewicz

Justyna Malicka – pedagog specjalny

W raku 2015 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoje wykształcenie uzupełniłam o studia podyplomowe. W 2018 roku na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu: Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka, a w roku 2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyłam studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Warsztat pracy poszerzam szkoląc się w zakresie terapii i wsparcia rozwoju dziecka i jego rodziny. Jestem również certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. Posiadam kwalifikacje diagnostyczne do posługiwania się narzędziami tj.
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (dzieci od 1 miesiąca życia do 9 roku życia),
Bateria  metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego (Bateria 5/6R)
Diagnoza dysleksji rozwojowej ( Bateria 7/9, 10/12, 13/15 i 16 plus).

 

 • mgr Katarzyna Łabiak

Katarzyna Łabiak - Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pedagog, oligofrenopedagog. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, terapią i profilaktyką. Pomocą obejmuje głównie uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Realizator: warsztatów "Szkoły dla rodziców", programu zajęć dla uczniów "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" oraz zajęć WWRD realizowanych w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

 • mgr Kinga Dłuska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, magistrem pedagogiki.
W trakcie studiów magisterskich (studia stacjonarne), w trybie zaocznym ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).
W kolejnych latach ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze.

Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie zewnętrznego doskonalenia, tym samym ukończyłam:

 1. Kurs ,,Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa’’;

 2. Kurs doskonalący ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I’’;

 3. Kurs doskonalący: ,,Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8 – 12 lat’’;

 4. Kurs certyfikujący Polskiego Towarzystwa Dysleksji ,,Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”.

Z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowej Soli związana jestem od 2014 roku. Aktualnie dokonuje diagnoz uczniów w dziale szkolnym.

Pod moją opieką są:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli;

 2. Szkoła Podstawowa w Bielawach;

 3. Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim;

 4. Zespół Szkół w Przyborowie.

Od 2019 r. jestem zatrudniona na jako tyflopedagog w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli.

 

 •  mgr Jolanta Romanowska

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Nowej Soli pracuję w dziale doradztwa zawodowego. Prowadzę wsparcie dla uczniów w zakresie planowania kształcenia i kariery zawodowej. Pomagam młodzieży kształtować świadomość zawodową poprzez diagnozę predyspozycji edukacyjno–zawodowych, poznawanie własnych zasobów, zapoznanie
z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, udostępnianie i upowszechnianie informacji o strukturze szkół, sieci placówek oświatowych, kierunkach kształcenia oraz drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Dążę do kształtowania wśród uczniów pozytywnych i aktywnych postaw wobec pracy i edukacji motywując ich do rozwijania zdolności oraz pasji, poszerzania wiedzy oraz podwyższania kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Wskazuję kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego, nakłaniam do rozwijania zainteresowań. Staram się rozbudzać wśród uczniów aspiracje zawodowe i motywować
do działania. Przygotowuję do świadomego wyboru zawodu zgodnie z preferencjami i możliwościami. Udzielam pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji oraz uzdolnień ich dzieci i uczniów.

Zakresem swoich działań obejmuję dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Staram się, aby oferowane przeze mnie zajęcia były interesujące dla odbiorców, zorganizowane w sposób atrakcyjny, a przede wszystkim dostosowane do etapu rozwojowego uczestników. Na bieżąco doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy poprzez stosownie nowych form i metod pracy. Wykorzystuję najnowsze i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne. Włączam do diagnozy programy komputerowe oraz materiały multimedialne. Jakość merytoryczna oraz sposób przeprowadzenia zajęć są wysoko oceniane przez dzieci, młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli. Wykorzystane pomoce dydaktyczne są opisane jako profesjonalnie i ciekawie przygotowane.

Stale pogłębiam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, doradztwa zawodowego oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z pracownikami merytorycznymi poradni. Ponadto wspieram działania szkół w zakresie doradztwa zawodowego poprzez służenie informacjami i konsultacjami dla psychologów, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz innych nauczycieli. Współpracuję również z przedstawicielami urzędów pracy, środowiskowych hufców pracy oraz innych instytucji i organizacji w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz rozwoju poradnictwa zawodowego. Dbam o promocję poradni w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój placówki.

 

Logopedzi:

 

 • mgr Magdalena Smyksy

Magdalena Smyksy – surdologopeda

nauczyciel mianowany – diagnoza, terapia logopedyczna, badania przesiewowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – studia magisterskie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Uniwersytet Zielonogórski – studia podyplomowe z zakresu logopedii

Uniwersytet M.C. Skłodowskiej w Lublinie – studia podyplomowe z zakresu surdologopedii

Kursy doskonalące

„Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”

„Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z zaburzeniami”

„Afazja u dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci”

„Jak rozwijać mowę i komunikację u osób ze spektrum autyzmu”

Makaton – program rozwoju komunikacji

Metoda Warnkego – Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

 

 • mgr Iwona Tudorow - Kubicka

Tudorow - Kubicka Iwona – neurologopeda/pedagog

 • absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza,

 • absolwentka Uniwersytetu Opolskiego – Logopedia i Terapia Pedagogiczna,

 • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Neurologopedia

 • ukończony kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w wielu placówkach prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi. W dalszym ciągu doskonalę się zawodowo, biorąc udział w różnych kursach doszkalających, m.in. ukończyłam kurs :

 • Wykorzystanie metody werbalno – tonalnej w rehabilitacji małego dziecka- etap I.

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.

 • Posiadam certyfikat szkolenia podstawowego – znaki manualne i symbole systemu Makaton.

 • Kurs polskiego języka migowego (PJM) – poziom elementarny.

W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią wad wymowy. Staram się, aby każde dziecko przy mnie czuło się dobrze, a terapia była fajną zabawą.

 

 • mgr Edyta Ciesielska

mgr Edyta Ciesielska – neurologopeda/pedagog

Od wielu lat swoją pracę koncentruję na wsparciu rodziny w jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz wspieraniu dziecka, którego rozwój z różnych przyczyn jest zaburzony.

Ukończyłam pedagogiczne studia magisterskie oraz studia podyplomowe:

 • Oligofrenopedagogika

 • Studium Nauk o Rodzinie - Poradnictwo Rodzinne

 • Logopedia

 • Neurologopedia

Kursy dające uprawnienia w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii:

Certyfikat – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Certyfikowany kurs „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD”

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju PEP-R

Badania przesiewowe narządów zmysłów. „Platforma Badań Zmysłów – Słyszę, Widzę, Mówię”

Elektro – Neuro – Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT®

Terapia miofunkcjonalna

Certyfikat – MAKATON – program rozwoju komunikacji I Etap

Realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców” cz. I i cz. II „Rodzeństwo bez rywalizacji”.

Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

Realizator programu „Przyjaciele Zippiego”.

Provider NEUROFLOW ® – Aktywny Trening Słuchowy

Provider metody Johansena IAS – Indywidualna Stymulacja Słuchu

Systematycznie doskonalę swoje umiejętności i kompetencje. Ukończyłam m.in. następujące kursy doskonalące:

 • Współpraca z rodzicami w wychowaniu do wartości.

 • Kurs Psychomotoryki – terapia wg Procus i Block

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I- IV stopień.

 • „Wykorzystanie metody werbo – tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z zaburzeniami komunikacji I etap.

 • Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka.

 • Afazja – dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia.

 • Dziecko z mutyzmem w rzeczywistości szkolnej.

 • Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym.

 • Rola ortodonty w terapii logopedycznej.

 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym.

 • Gdy dźwięki bolą – nadwrażliwość słuchowa.

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.