• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROSKA

Informacja o działaniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROSKA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

  1. Podpisanie Porozumienia między ORE w Warszawie a Dyrektorem tut. Poradni, na mocy którego poradnia otrzymała bezpłatnie 1 egzemplarz zestawu narzędzi diagnostycznych pn. TROSKA dla uczniów w wieku 9-13 lat do badania obszaru emocjonalno-społecznego, w tym uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym (1 czerwca 2017 r.).

  2. Kuratorium Oświaty zakwalifikowało panią Dorotę Domańską, zgłoszoną przez tut. Poradnię do pełnienia funkcji koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego

    pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

  3. Zgłoszenie trzech pracowników tut. Poradni, którzy następnie zostali zakwalifikowani przez KO do udziału w szkoleniu dla pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych nt. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Uczestnicy projektu: Edyta Ciesielska, Małgorzata Rudnicka oraz Justyna Malicka.

  4. Udział pani Doroty Domańskiej w obowiązkowym Seminarium dla koordynatorów, w Poznaniu, w dniach 04.09 – 06.09.2017 r. Koordynator również otrzymał bezpłatnie 1 egzemplarz zestawu narzędzi diagnostycznych pn. TROSKA.

  5. Udział pani Doroty Domańskiej w obowiązkowym spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów. Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne. Współpraca poradni pp i szkoły w rozwiązywaniu problemów dzieci z zaburzeniami zachowania (29 września 2017 r.).

  6. Szkolenie prowadzone przez koordynatora panią Dorotę Domańską dla 10 pracowników poradni p-p, którzy zostali zakwalifikowani do jej grupy przez KO, odbędzie się w dniach 19 - 20.10.2017 r. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie 1 egzemplarz zestawu narzędzi diagnostycznych pn. TROSKA.

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.