• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”

 

      Dnia 27.11.2017r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Nowosolskim na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów

        Zakres Programu to zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze naszego powiatu, którego priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. W zależności od potrzeb, dzieci objęte będą dodatkowym wsparciem psychologów, pedagogów i logopedów, a także fizjoterapeuty.

        Do realizacji tego zadania w latach 2017-2021 wyznaczono Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.