• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY - Konferencja Powiatowa organizowana przez PPP Nowa Sól

Powiatowa Konferencja

 

 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE


U DZIECI I MŁODZIEŻY

 

organizowana przez

 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

 

w Nowej Soli oraz

 

Zakład Profilaktyki Społecznej


Uniwersytetu Zielonogórskiego


Wydział Pedagogiki Psychologii i Socjologii

 

W czwartek 25 maja 2017r. na zaproszenie dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli p.Małgorzaty Karimow zjechali się pedagodzy, psychologowie a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu nowosolskiego. Powodem spotkania była konferencja dotycząca uzależnień behawioralnych, czyli objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, czy uczucie zaspokojenia . W tworzenie konferencji zaangażowali się pracownicy poradni ale także naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego z dr hab. Grażyną Miłkowską prof. UZ szefową zakładu profilaktyki funkcjonującego na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. W pierwszej – plenarnej części konferencji wystąpili: dr hab. Iwona Grzegorzewska prof. UZ, która dokonała wprowadzenia do tematu, następnie p. dr Ewa Nowicka audiunkt na UZ zgłębiała temat wskazując na wieloaspektowość zjawiska i szeroki wachlarz potrzeb w zakresie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom od czynności. Ciekawe wystąpienie psychologa Łukasza Basaja dotyczyło uzależnienia od gier komputerowych, co bardzo zainteresowało zebranych.

Po pierwszej części konferencji dyrektor poradni podziękowała osobom, które przyczyniły się do organizacji tego wydarzenia jakże potrzebnego i cennego – szczególnie dla praktyków. Druga część spotkania to warsztaty prowadzone przez specjalistów z Uniwersytetu Zielonogórskiego  a także osoby zaproszone do współpracy, podczas których pracowano nad metodycznymi aspektami pracy z osobami uzależnionymi a także zagrożonymi uzależnieniem się od czynności.

Organizatorzy konferencji planują kolejne działania w upowszechnianiu wiedzy

pedagogicznej a także współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi. W ocenie dyrektor poradni Małgorzaty Karimow pracujący na terenie pedagodzy i psychologowie mogą liczyć na kolejne wydarzenia podejmowane z inicjatywy prowadzonej przez nią instytucji. Niebawem dyrektor poradni podpisze z dziekanem Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oficjalną umowę o podjęciu współpracy między instytucjami.

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.