• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sprawozdanie ze spotkania doradców zawodowych w Nadleśnictwie Nowa Sól w dniu 09.11.2017 r.

            SPRAWOZDANIE

          ZE SPOTKANIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W NADLEŚNICTWIE NOWA SÓL

w dniu 09.11.2017 r.

 

Dnia 9.11.2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie członków sieci doradztwa zawodowego powiatu nowosolskiego. Tym razem odwiedziliśmy Nadleśnictwo w Nowej Soli. W spotkaniu udział wzięło siedemnastu członków sieci doradztwa.

Wizyta rozpoczęła się w siedzibie nadleśnictwa w Nowej Soli przy ulicy Ciepielowskiej 9. Gospodarzami spotkania byli: Zastępca Nadleśniczego – pan Tomasz Szwaja, Główny Księgowy – pani Aleksandra Macewicz, pani Beata Kątna – odpowiedzialna za edukację leśną oraz pani Małgorzata Demska zajmująca stanowisko do spraw pracowniczych. Biorący udział w spotkaniu mieli możliwość obejrzenia prezentacji o Państwowym Gospodarstwie Leśnym oraz funkcjonowaniu Nadleśnictwa Nowa Sól.

Nadleśnictwo Nowa Sól powstało 1 stycznia 1974 roku. Położone jest w zachodniej części Polski, na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Obecnie podzielone jest na trzy obręby i trzynaście leśnictw. Lasy nadleśnictwa w większej części stanowią fragment dużego kompleksu leśnego nazywanego Borami Zielonogórskimi, a w południowej części wchodzą w skład Borów Dolnośląskich. Obszar nadleśnictwa składa się z 312 kompleksów leśnych, lesistość wynosi ponad 40%. Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Na czele nadleśnictwa stoi Nadleśniczy, który kieruje całokształtem działalności organizacji i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz. Obecnie w Nadleśnictwie Nowa Sól zatrudnionych jest 54 pracowników. Zasady zatrudniania pracowników Służby Leśnej reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej. Pracownikiem Służby Leśnej może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie (technikum leśne) lub wyższe (kierunek leśnictwo lub pokrewne na uniwersytetach przyrodniczych). Nadleśnictwo w Nowej Soli organizuje praktyki studenckie, praktyki
dla uczniów szkół średnich oraz staże z Urzędu Pracy.

W skład nadleśnictwa wchodzi także Szkółka Leśna w Przyborowie. Gospodarstwo szkółkarskie zajmuje się produkcją materiału sadzeniowego na potrzeby nadleśnictwa oraz dla potrzeb zalesień gruntów prywatnych. Szkółka zajmuje powierzchnię 10 ha. Roczna produkcja sadzonek wynosi około 2,5 mln sztuk. Zgromadzeni doradcy udali się w to miejsce, aby zobaczyć jak funkcjonuje szkółka. Rozmowy prowadzone były w miłej atmosferze przy zorganizowanym przez przedstawicieli nadleśnictwa ognisku.

 

Opracowała:

Jolanta Romanowska

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.