• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Konferencja naukowow - metodyczna

KONFERENCJA NAUKOWO – METODYCZNA

Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.”

 

 

W dniu 15 marca 2018 r. odbyła się pierwsza w tym roku, a druga w ramach cyklu konferencja naukowo – metodyczna na temat: „Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych.” Spotkanie poświęcone było również obchodom setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konferencję zorganizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli przy współudziale naukowców z Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Adresatami konferencji byli pedagodzy szkolni i dyrektorzy placówek oświatowych. Spotkanie połączone było z debatą i warsztatami.

Konferencję otworzyła i przywitała wszystkich zgromadzonych dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli – pani Małgorzata Karimow. Następnie
w imieniu lubuskiego kuratora oświaty głos zabrała Ewa Krzyżanowska z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, która podkreśliła, że zadaniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, wzmacnianego przez działania wychowawczo – profilaktyczne wpisane
w podstawę programową kształcenia ogólnego.

Zgromadzeni w Sali Nowosolskiego Domu Kultury pedagodzy i dyrektorzy wysłuchali wykładów:

  • Sieci pedagogów szkolnych a dobre praktyki mające wpływ na proces wychowania współczesnej szkoły na przykładzie sieci funkcjonujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli” – zaprezentowanego przez dyrektor poradni – panią Małgorzatę Karimow

  • Pedagog szkolny w nowoczesnej szkole. Wybrane aspekty kreowania jakości wychowania w powiązaniu z pomocą, wsparciem, opieką i edukacją” – wygłoszonego przez doktor habilitowaną Grażynę Gajewską profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Współczesna mapa patriotyzmu a praca wychowawcza szkół i placówek oświatowych” – zaprezentowanego przez doktor habilitowaną Bogumiłę Burdę profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Jak uczyć mądrze pomagać? Wolontariat w szkole” – wygłoszonego przez doktor Elżbietę Turską pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Pedagog – dyrektor – rodzice. Jak bezpiecznie żeglować po Trójkącie Bermudzkim” – wygłoszonego przez doktora Krzysztofa Zajdla z Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Co pedagog szkolny musi, co może, a czego nie wolno mu robić?” – zaprezentowanego przez pana Pawła Zapeńskiego – doktoranta Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • Dlaczego pedagog szkolny powinien mieć kompetencje do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?” – zaprezentowanego przez panią Renatę Sochę – doktoranta Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu

 

Część drugą konferencji stanowiła debata na temat: „Dyrektor, pedagog, rodzice
w realizacji wychowawczej roli szkoły.” Po debacie, w wyznaczonych grupach odbyły się zajęcia warsztatowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Z końcowego efektu spotkania bardzo zadowolona jest dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli. Według jej zdania konferencja była bardzo wartościowa pod względem merytorycznym.Znaczące jest również podkreślenie roli pedagogów, którzy są niezastąpieni, a często znajdują się w trudnym położeniu. Ważne jest także wychowanie młodych ludzi w duchu patriotycznym. Szkoła powinna uczyć i wpajać wartości wszechstronnego patriotyzmu. Uczyć tego, że bohaterami, a więc wzorami dla uczniów nie muszą być tylko ludzie sławni, ale i osoby, z którymi mają oni kontakt na co dzień.

Podnoszenie jakości wychowawczej pracy szkół to jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.