• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

       O nas

 

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Soli jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży, oraz ich rodzicom i nauczycielom.

 

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe Nowa Sól.


Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Dyrektorem poradni jest mgr MAŁGORZATA KARIMOW

 

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia, które nie uczęszczają do żadnej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Nowej Soli i terenu powiatu nowosolskiego.

 

 

Zajmujemy się:

 • diagnozą rozwoju psychomotorycznego, intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych
  i dydaktycznych;

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;

 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci;

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę

 • terapię;

 • konsultacje i poradnictwo;

 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną;

 • interwencję w środowisku ucznia;

 • działalność informacyjną.


W poradni zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii, którzy na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy.

 

Kadrę pracowników merytorycznych stanowi:

 • 9 psychologów (w tym psychoterapeuci i doradcy zawodowi);

 • 3 logopedów (w tym neurologopedzi i surdologopedzi);

 • 8 pedagogów ( w tym tyflopedagodzy, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy, doradcy zawodowi).

W naszej placówce zatrudnieni są również:

 • lekarze konsultanci (neurolog);

 • pracownicy administracyjni;

 • pracownicy obsługi;

 

Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wizyty nie wymagają skierowań.

 

Po złożeniu wniosku, pracownicy z poszczególnych działów kontaktują się w celu ustalenia terminu spotkania. Wnioski realizowane są w kolejności ich złożenia, dlatego należy mieć na uwadze okres oczekiwania i w sprawach terminowych złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Formularze skierowań na badania znajdują się w każdej szkole u pedagoga szkolnego, w sekretariacie poradni oraz na naszej stronie w dziale DO POBRANIA.

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.