SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Drukuj

 ROK 2018

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

BILANS 2018- INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2018

ROK 2019

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2019

BILANS 2019- INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU 2019