• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Konferencja

Dnia 3 kwietnia 2019 odbyła się konferencja naukowo-metodyczna na temat „Różne oblicza depresji: od lęku do agresji”. Zorganizowana przez  Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Soli pod patronatem Starosty Nowosolskiego  przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zgromadziliśmy  grono ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki, wychowania i edukacji, którzy byli  prelegentami na naszej konferencji.

Na  konferencji zostało podpisane  Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli, której celem  jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Instytutu Psychologii oraz potencjału i pozycji Poradni. W imieniu wyżej wymienionych instytucji  Porozumienie podpisały pani  prof. Tatiana Ronginska dyrektor Instytutu i pani dyrektor poradni Małgorzatę Karimow.

Jeszcze raz wszystkim  dziękujemy za przyjęcie zaproszenia