• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ostatnim czasie wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej sytuacji, w której musimy izolować się od najbliższego otoczenia, a nawet swojej rodziny.  Jak przetrwać ten trudny czas i nie zwariować? Psychologowie od dawna zwracają uwagę na rolę emocji w naszym życiu. Zadajmy sobie pytanie: jakie emocje pojawiły się na skutek sytuacji kryzysowej, jaką jest w ostatnim czasie pandemia koronawirusa? Czy to jest lęk, bo przewiduje najgorsze scenariusze, które mogą się wydarzyć. Czy może złość? Bo przecież narzucono mi ograniczenia, których nie chciałem. Smutek? Bo czuję się bezsilny w tej nowej sytuacji? Emocje nazwane i przeżyte tracą na mocy. Nie uciekajmy od nich, ale przyjrzyjmy się im z uwagą, bo czasem może się zdarzyć, że np. przewidując najgorsze, właściwie nie zadajemy sobie pytania, czym ono mogłoby być? Tylko trwamy w nieokreślonej niepewności, która „spala” nasze zasoby i powoduje poczucie lęku i bezradności.

Zasobami osobistymi, które pomagają nam lepiej radzić sobie w sytuacji stresowej, są niewątpliwie: przekonanie o własnej skuteczności i poczucie kontroli. W tak trudnej sytuacji możemy je zachować np. poprzez przestrzeganie procedur. W Internecie czy telewizji pojawia się multum informacji na temat bezpieczeństwa podczas pandemii: zostańmy w domu, unikajmy skupisk ludzkich, myjmy ręce, nie dotykajmy twarzy, stosujmy środki dezynfekujące itd. Świadomość przepisów pozwala nam zminimalizować możliwości zarażenia się, przez co także obniża lęk. Pamiętajmy, że racjonalne podejście jest naszą bronią w narastającej lawinie czasem sprzecznych ze sobą informacji, a także sposobem minimalizowania lęku.          

Każdy z nas chce czuć się potrzebny, co możemy zrealizować obecnie poprzez zaangażowanie się w różne inicjatywy społeczne, które nadają naszemu życiu sens i zapewniają pewną strukturę dnia. Młode osoby mogą np. zaangażować się w pomoc seniorom w zakupie najważniejszych artykułów żywnościowych czy też wyprowadzenie psa na spacer. W Internecie powstają inicjatywy, dzięki którym można np. poćwiczyć jogę bez wychodzenia z domu lub wysłuchać ciekawego wykładu w domowym zaciszu. Dzięki portalom społecznościowym (np. Facebook) oraz komunikatorom internetowym takim jakim jak Skype, Messenger czy WhatsApp, mimo fizycznej izolacji, możemy pozostać w połączeniu z innymi osobami, borykającymi się z podobnymi problemami jak nasze.

Telewizja bombarduje nas codziennie masą informacji na temat aktualnej sytuacji w kraju. Przeładowani informacyjnie zamartwiamy się o własne zdrowie i życie, co nie pomaga nam w zachowaniu dobrostanu psychicznego. Warto wyznaczyć sobie konkretny czas w ciągu dnia, np. 1 godzinę na oglądanie aktualnych informacji. Dzięki temu zyskamy więcej czasu na inne, bardziej konstruktywne zajęcia  i możemy skupić swoją energię na budowaniu relacji z rodziną. Wspólne spędzanie czasu w domu może być zajęciem bardzo kreatywnym i budującym nasze więzi rodzinne, pod warunkiem że podejdziemy do niego z odpowiednią postawą. Nareszcie możemy zrobić rzeczy, na które nie mieliśmy normalnie czasu np. na wspólne gotowanie, sprzątanie, granie w gry, wymyślanie ciekawych zabaw.

Nadmiar wolnego czasu można także wykorzystać na rozwój duchowy, wdzięczności czy uważności (Mindfullnes). W Internecie dostępne są bezpłatne filmy z muzyką relaksacyjną i odgłosami natury, które świetnie mogą się sprawdzić jako element relaksacji dla całej rodziny np. przed snem. Należy pamiętać, że trudno jest pomagać innym, jeżeli sami odczuwamy lęk. Zadbajmy więc w pierwszej kolejności o siebie, żeby być pomocą i wsparciem dla innych.

 

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych

W sytuacji epidemii prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną.

Ograniczone funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Monitorowaliśmy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była ograniczona , w szczególności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Z pozyskanych informacji wynika, że wiele jednostek systemu oświaty, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców.

Natomiast, w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki.

W związku z tym funkcjonowanie tych ośrodków zostanie ograniczone.

Jednocześnie  rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W  przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.  

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również osobie sprawującej osobistą opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, która nie uczęszcza do szkoły czy ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego z powodu epidemii COVID-19. 

Ograniczenie działalności szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

Ośrodki te będą nadal zapewniały opiekę i wychowanie oraz oddziaływania socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych funkcjonujących w tych ośrodkach. Decyzją rodziców znaczna większość wychowanków przebywa w domach rodzinnych w związku z tym dyrektorzy tych ośrodków mają utrudnione możliwości realizacji podstawy programowej. 

Ograniczenie dotyczy szkół funkcjonujących w ośrodkach socjoterapii.  Szkoły te, są jednak zobowiązane prowadzić kształcenie na odległość lub w inny sposób – uzgodniony z organem prowadzącym. 

Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 kwietnia 2020 r.  

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy decyzję o odwołaniu Powiatowej Konferencji Metodycznej p.t. "Problemy współczesnej szkoły, a wypalenie zawodowe nauczycieli", która pierwotnie miała odbyć się w dniu 02.04.2020r.

Jednocześnie informujemy, że planujemy zorganizowanie Konferencji w drugiej połowie października 2020r., natomiast o szczegółach, w tym konkretnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.

Życzymy zdrowia!

© 2017 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Please publish modules in offcanvas position.